Polityka prywatności i plików cookies

link do wersji oryginalnej
tłumaczenie:

Polityka prywatności
1. Przegląd ochrony danych
Ogólnie
Poniżej znajduje się prosty przegląd tego, co dzieje się z twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszelkie dane, z którymi można osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności szczegóły poniżej.
Zbieranie danych na naszej stronie internetowej
* Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?
Dane zgromadzone na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora znajdują się w wymaganiach prawnych strony internetowej.
* Jak zbieramy Twoje dane?
Niektóre dane są gromadzone, gdy je nam udostępnisz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.
Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, z których korzystasz lub kiedy uzyskałeś dostęp do strony. Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.
* Do czego używamy twoich danych?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą służyć do analizy sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających.
* Jakie masz prawa dotyczące twoich danych?
Zawsze masz prawo żądać informacji o przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia bez żadnych opłat. Masz również prawo żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych. Możesz oczywiście złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.
Analityka i narzędzia innych firm
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej można wykonywać analizy statystyczne dotyczące zachowania podczas surfowania. Dzieje się tak głównie za pomocą plików cookie (ciasteczka) i analiz. Analiza twoich zachowań podczas surfowania jest zwykle anonimowa, tzn. Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Cię z tych danych. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w tej polityce prywatności.
Możesz się sprzeciwić tej analizie. Poinformujemy Cię poniżej o tym, jak korzystać z opcji w tym zakresie.
2. Informacje ogólne i obowiązkowe informacje
* Ochrona danych
Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę swoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.
Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, z którymi można osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu tak się dzieje.
Należy pamiętać, że dane przesyłane za pośrednictwem Internetu (np. Za pośrednictwem wiadomości e-mail) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Całkowita ochrona twoich danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Informacja dotycząca Strony odpowiedzialnej za tę stronę
Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest firma:
Aditya Nowotny – Vertrieb von Wellnessprodukten und Internetmarketing
Grosser Schippsee 22
21073 Hamburg
Telefon: + 49-163-2601976
E-mail: nowotny@oetq.net
Stroną odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail itp.).
* Cofnięcie zgody na przetwarzanie twoich danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, mając na uwadze przyszły efekt. Nieformalny e-mail, który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.
* Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy automatycznie dostarczonej do ciebie lub strony trzeciej w standardowym formacie do odczytu maszynowego. Jeśli potrzebujesz bezpośredniego transferu danych do innej odpowiedzialnej strony, zostanie to zrobione tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

* Szyfrowanie SSL lub TLS
Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operator witryny. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie w linii adresowej przeglądarki, gdy zmieni się z „http: //” na „https: //”, a ikona kłódki jest wyświetlana na pasku adresu przeglądarki.
Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.
* Zaszyfrowane płatności w tej witrynie
Jeśli zawrzesz umowę, która wymaga przesłania nam informacji o płatności (np. Numer konta dla poleceń zapłaty), będziemy wymagać tych danych, aby przetworzyć Twoją płatność.
Transakcje płatnicze przy użyciu zwykłych środków płatniczych (Visa / MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanych połączeń SSL lub TLS. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie w linii adresowej przeglądarki, gdy zmieni się z „http: //” na „https: //”, a ikona kłódki jest wyświetlana na pasku adresu przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

* Zaszyfrowane płatności w tej witrynie
Jeśli zawrzesz umowę, która wymaga przesłania nam informacji o płatności (np. Numer konta dla poleceń zapłaty), będziemy wymagać tych danych, aby przetworzyć Twoją płatność.

Transakcje płatnicze przy użyciu zwykłych środków płatniczych (Visa / MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanych połączeń SSL lub TLS. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie w linii adresowej przeglądarki, gdy zmieni się z „http: //” na „https: //”, a ikona kłódki w twojej przeglądarce jest widoczna.

W przypadku zaszyfrowanej komunikacji wszelkie dane dotyczące płatności, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

* Informacje, blokowanie, usuwanie
Zgodnie z prawem, masz prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorcy i celu, dla którego zostały one przetworzone. Masz również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu oficjalnego adresu mailowego lub dworczynska@oetj.eu, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.

Odmowa promocyjnych wiadomości e-mail
Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych publikowanych w związku z wymogami dotyczącymi ogłoszeń prawnych w witrynie w odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, innych niż te których wyraźnie nie zażądano. Operator strony zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych działań prawnych, jeśli otrzyma mailem materiały reklamowe, takie jak spam e-mailowy.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej (Ciasteczka)
Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Dzięki plikom cookie nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie.

Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Cię o używaniu plików cookie, aby można było zdecydować, czy przyjmować lub odrzucać pliki cookie. Alternatywnie przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucać lub automatycznie usuwała pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, które chcesz wykorzystać (takich jak koszyk na zakupy) są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi bez błędów technicznych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Pliki dziennika serwera
Dostawca witryny automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas w „plikach dzienników serwera”. To są:

Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
URL strony odsyłającej
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
Czas żądania serwera
adres IP
Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków wstępnych do umowy.

Formularz kontaktowy
Jeśli wyślesz nam pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, pobieramy dane wprowadzone w formularzu, w tym dane kontaktowe, które podasz, aby odpowiedzieć na twoje pytanie i wszelkie dalsze pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetworzymy wszelkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego, wyłącznie za Twoją zgodą w ramach art. 6 (1) (a) DSGVO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Nieformalny e-mail, który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Zachowamy dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, dopóki nie poprosisz o ich usunięcie, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub nie będzie już potrzebny cel przechowywania (np. Po wypełnieniu prośby). Obowiązujące przepisy ustawowe, szczególnie te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych, pozostają nienaruszone przez ten przepis.

Pozostawianie komentarzy na tej stronie
Jeśli korzystasz z funkcji komentarzy w tej witrynie, czas, w którym został utworzony komentarz i adres e-mail, zostanie zapisany wraz z komentarzem, a także nazwą użytkownika, chyba że publikujesz anonimowo.

* Jak długo przechowywane są komentarze

Komentarze i związane z nimi dane (np. Adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do momentu całkowitego skomentowania treści lub usunięcia komentarzy z przyczyn prawnych (oszczerstwo itp.).

Podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie Twojej zgody na Art. 6 (1) (a) DSGVO. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, mając na uwadze przyszły efekt. Nieformalny e-mail, który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Przetwarzanie danych (dane klientów i umowy)
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ustanowienia lub modyfikacji stosunków prawnych z nami (dane podstawowe). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków wstępnych do umowy. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej (dane użytkowania) tylko w zakresie wymaganym do umożliwienia Państwu dostępu do naszej usługi lub wystawienia rachunku za to samo.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia lub zakończeniu relacji biznesowej. Prawne okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Dane przesyłane podczas rejestracji w usługach i treści cyfrowych
Przekazujemy dane umożliwiające identyfikację osobom trzecim tylko w zakresie wymaganym do spełnienia warunków umowy z nami, na przykład do banków, którym powierzono przetwarzanie płatności.

Twoje dane nie zostaną przekazane w żadnym innym celu, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę. Twoje dane nie zostaną ujawnione stronom trzecim w celach reklamowych bez Twojej wyraźnej zgody.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków wstępnych do umowy.

4. Analityka i reklama
Google Analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych. Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno witrynę internetową, jak i reklamę.

Anonimizacja IP

Uruchomiliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google użyje tych informacji w imieniu operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu przez operatora strony. Adres IP przesłany przez twoją przeglądarkę jako część Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec zapisywaniu tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak zaznaczyć, że może to oznaczać, że nie będziecie mogli cieszyć się pełną funkcjonalnością tej strony. Możesz również uniemożliwić przekazywanie danych generowanych przez pliki cookie dotyczące korzystania z witryny (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Odmowa gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt w tej witrynie: Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics przetwarza dane użytkowników, znajdziesz w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl 

Zewnętrzne przetwarzanie danych
Zawarliśmy umowę z Google na outsourcing naszego przetwarzania danych i pełne wdrożenie rygorystycznych wymagań niemieckich organów ochrony danych, podczas korzystania z Google Analytics.

Zbieranie danych demograficznych przez Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji demograficznych Google Analytics. Pozwala to generować raporty zawierające stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Te dane pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych użytkowników zewnętrznych. Zebranych danych nie można przypisać do żadnej konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w każdej chwili, dostosowując ustawienia reklam na swoim koncie Google lub możesz zabronić zbierania danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w sekcji „Odmowa zbierania danych”.

Facebook Pixel
Nasza strona internetowa mierzy konwersje przy użyciu pikseli działania odwiedzających z Facebooka, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

Umożliwiają śledzenie zachowania odwiedzających witrynę po kliknięciu reklamy na Facebooku, aby dotrzeć do witryny dostawcy. Pozwala to na analizę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz ich przyszłej optymalizacji.

Gromadzone dane są dla nas anonimowe jako operatorów tej strony internetowej i nie możemy ich użyć do wyciągnięcia wniosków na temat tożsamości naszych użytkowników. Jednak dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, który może nawiązywać połączenie z Twoim profilem na Facebooku i może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką prywatności Facebooka. Umożliwi to Facebookowi wyświetlanie reklam zarówno na Facebooku, jak i na stronach innych firm. Nie mamy kontroli nad sposobem wykorzystania tych danych.

Sprawdź politykę prywatności Facebooka, aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu niestandardowych odbiorców w sekcji Ustawienia reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Najpierw musisz zalogować się na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz zrezygnować z reklam opartych na wykorzystaniu z Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. Newsletter
Dane z newslettera
Jeśli chcesz otrzymywać nasz biuletyn, wymagamy podania poprawnego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i zgadzasz się na otrzymywanie tego biuletynu. Żadne dodatkowe dane nie są gromadzone lub są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych tylko do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetworzymy wszelkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego, wyłącznie za Twoją zgodą w ramach art. 6 (1) (a) DSGVO. Możesz cofnąć zgodę na przechowywanie swoich danych i adresu e-mail, a także ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu w dowolnym momencie, np. poprzez link „wypisz się” w newsletterze. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane do dystrybucji biuletynu do momentu anulowania subskrypcji, gdy dane zostaną usunięte. Dane, które przechowujemy dla innych celów (np. Adresy e-mail dla obszaru członków) pozostają nienaruszone.

6. Wtyczki i narzędzia
Wtyczka Shariff Wrapper
Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczkę Shariff Wrapper do Social Media Like Buttons. Przyciski te są osadzone tylko jako obrazy z linkami do strony serwisu społecznościowego. Klikając przycisk, zostaniesz przekierowany do usług odpowiedniego dostawcy. Jeśli nie klikniesz przycisku, nie ma transferu danych między Tobą a siecią społecznościową.

Informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych w sieciach społecznościowych znajdują się w regulaminie prawnym i polityce prywatności platformy mediów społecznościowych. Więcej informacji na temat wtyczki Shariff znajdziesz tutaj: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

W naszej witrynie korzystamy z przycisków mediów społecznościowych następujących sieci społecznościowych:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA)

Twitter Inc. (795 Folsom St. – Suite 600 – San Francisco – CA 94107 – USA)

Google Plus / Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway – Mountain View – CA 94043 – USA)

Youtube
Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z serwisu YouTube obsługiwanych przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron z wtyczką YouTube, nawiązane jest połączenie z serwerami YouTube. Tutaj serwer YouTube jest informowany o tym, które strony odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube pozwala powiązać zachowanie przeglądania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest używany, aby nasza strona była atrakcyjna. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) DSGVO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w deklaracji ochrony danych w serwisie YouTube pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.